Serviciul Public Comunitar pentru Evidenta Persoanelor Teleorman

                  Identitate pentru fiecare cetatean
    Program de lucru:
      Luni - Joi: 800 - 1630
     Vineri: 800 - 1400

    Program audiențe
    director executiv:

    Luni - Joi: 900 - 1100
    Adresa poștală:
    Str. Av. Al. Colfescu,
    nr. 63, CP 140048,
    Mun. Alexandria
    Telefon / Fax:
       0247/313157
       0347/809727
       0347/806868
      DEP Alexandria
      SPCLEP Roșiori de Vede
      SPCLEP Turnu Măgurele
      SPCLEP Videle
      SPCLEP Zimnicea
      SPCLEP Drăgănești-Vlașca
      SPCLEP Gratia
      SPCLEP Trivalea-Moșteni
 
  Home

  Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Teleorman a fost înfiinţat, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 84/2001 privind înfiintarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr.59/30.12.2004, ca serviciu public de interes judeţean cu personalitate juridică, prin reorganizarea serviciului de stare civilă din aparatul propriu al Consiliului Judeţean Teleorman şi a formaţiunii teritoriale de evidenţă informatizată a persoanei.

  Activitatea serviciului se desfăşoară în interesul persoanelor fizice şi al comunităţii, în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în aplicarea legii.

  Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Teleorman este subordonat metodologic Direcției pentru Evidenţa Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, iar funcţional şi financiar Consiliului Judeţean Teleorman. La rândul său, instituţiei îi sunt subordonate metodologic cele 8 servicii publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, organizate la nivelul judeţului Teleorman, precum şi ofiţerii de stare civilă din cadrul tuturor primăriilor din judeţ.


  INFORMAȚII UTILE
  Cererile de transcriere a certificatelor/extraselor/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă privind cetățenii care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetățenia română în temeiul art.10 și art.11 din Legea nr.21/1991 a cetățeniei române, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care nu au avut niciodată domiciliul în România, se depun la structura de stare civilă a Direcției de Evidență a Persoanelor din cadrul Primăriei Municipiului Alexandria, Citește mai mult

  în ziua de miercuri a fiecărei săptămâni, în intervalul orar 8.30 - 16.00. Pentru informații suplimentare, cetățenii se pot adresa direct Compartimentului de Stare Civilă din cadrul Direcției de Evidență a Persoanelor, aflat în sediul Primăriei Municipiului Alexandria, strada Dunării nr.139, prin e-mail la adresa depalexandria@gmail.com sau telefonic la numărul 0247.317.732 interior 130. Restrânge textul.


  1. Prin norma instituită la art.14 alin.(8) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, legiuitorul a stabilit că termenul de soluționare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de până la 30 de zile, acesta putând fi prelungit cu cel mult 15 zile de către șeful serviciului public comunitar de evidență a persoanelor. Citește mai mult

  2. Dacă cetățeanul se află într-o situație deosebită, ce poate justifica solicitarea eliberării actului de identitate într-un termen mai scurt decât cel stabilit la nivelul serviciului public comunitar de evidență a persoanelor (ex.: motive medicale, deplasare urgentă în altă localitate sau în alt stat, susținerea unor concursuri de admitere sau examene, efectuarea unor operațiuni notariale/bancare/poștale etc.), va fi îndrumat să se adreseze șefului de serviciu/persoanei desemnate să coordoneze/conducă activitatea serviciului, care va analiza și va dispune, după caz, măsuri pentru soluționarea în timp util a cererii acestuia. De asemenea, cetățenii se pot adresa și Serviciului Public Comunitar Județean de Evidență a Persoanelor Teleorman.

  Termenul efectiv de eliberare a cărților de identitate la nivelul fiecărei formațiuni de evidență a persoanelor din cadrul județului este următorul:
  • DEP Alexandria: CI - 7 zile, CIP și înscriere mențiune de reședință - 2 zile;
  • SPCLEP Drăgănești-Vlașca: CI - 10 zile, CIP și înscriere mențiune de reședință - 1–2 zile;
  • SPCLEP Gratia: CI - 10 zile, CIP și înscriere mențiune de reședință - 1–2 zile;
  • SPCLEP Roșiori de Vede: CI - 15 zile, CIP și înscriere mențiune de reședință – 1-2 zile;
  • SPCLEP Trivalea-Moșteni: CI - 14 zile, CIP și înscriere mențiune de reședință - 1–2 zile;
  • SPCLEP Turnu Măgurele: CI - 10 zile, CIP și înscriere mențiune de reședință – 2 zile;
  • SPCLEP Videle: CI - 10 zile, CIP și înscriere mențiune de reședință – 1 zi;
  • SPCLEP Zimnicea: CI - 14 zile, CIP și înscriere mențiune de reședință - 2 zile;

  Restrânge textul.


  Începând cu data de 01.02.2017, nu se mai percepe taxa extrajudiciară de timbru (5 lei) pentru cererile de eliberare a actelor de identitate și a cererilor de furnizări de date, conform dispoziției art.VI din Legea numărul 1 din 06.01.2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Deasemenea nu se mai plătește taxa extrajudiciară de timbru în valoare de 15 lei pentru schimbarea numelui pe cale administrativă.


  Informații de interes public pentru cetățeni privind obținerea de la autoritățile străine competente a certificatelor de stare civilă și/sau aplicarea pe acestea a apostilei: Citește mai mult

  1. Solicitantul se prezintă la Direcția Relații cu Publicul din cadrul Ministerului Afacerilor Externe cu sediul în București, Aleea Alexandru nr.31, pentru depunerea certificatului de stare civilă, în original, și a unei solicitări scrise care să cuprindă și datele exacte de contact ale solicitantului;
  2. Departamentul Consular va transmite documentația primită la misiunea diplomatică sau la oficiul consular competent care va transmite taxele necesare pentru obținerea apostilei sau a supralegalizării de la autoritățile statului emitent;
  3. Solicitantul va fi contactat pentru a achita la casieria Ministerului Afacerilor Externe suma aferentă obținerii serviciului solicitat și va prezenta la Departamentul Consular chitanța doveditoare a plății, urmând ca misiunea diplomatică sau oficiul consular să obțină aplicarea apostilei sau supralegalizării pe certificatul de stare civilă;
  4. Certificatele de stare civilă apostilate/legalizate/supralegalizate vor fi returnate solicitanților fie personal, fie prin servicii de corespondență;
  5. Timpii de răspuns ai autorităților străine competente, conform precizărilor primite de la Departamentul Consular, variază în general de la două la șase luni, la care se adaugă timpii de transmitere, prin curier diplomatic, a certificatului de stare civilă original către și de la misiunea diplomatică sau oficiul consular competent. În astfel de cazuri se recomandă întocmirea, de către persoana interesată, a unei procuri speciale.

  Restrânge textul.Copyright © 2016. All rights reserved.