Serviciul Public Comunitar pentru Evidenta Persoanelor Teleorman

                  Identitate pentru fiecare cetatean
    Program de lucru:
      Luni - Joi: 800 - 1630
     Vineri: 800 - 1400

    Program audiențe
    director executiv:

    Luni - Joi: 900 - 1100
    Adresa poștală:
    Str. Av. Al. Colfescu,
    nr. 63, CP 140048,
    Mun. Alexandria
    Telefon / Fax:
       0247/313157
       0347/809727
       0347/806868
      DEP Alexandria
      SPCLEP Roșiori de Vede
      SPCLEP Turnu Măgurele
      SPCLEP Videle
      SPCLEP Zimnicea
      SPCLEP Drăgănești-Vlașca
      SPCLEP Gratia
      SPCLEP Trivalea-Moșteni
 
  Home

  Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Teleorman a fost înfiinţat, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 84/2001 privind înfiintarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, prin Hotărârea Consiliului Judeţean Teleorman nr.59/30.12.2004, ca serviciu public de interes judeţean cu personalitate juridică, prin reorganizarea serviciului de stare civilă din aparatul propriu al Consiliului Judeţean Teleorman şi a formaţiunii teritoriale de evidenţă informatizată a persoanei.

  Activitatea serviciului se desfăşoară în interesul persoanelor fizice şi al comunităţii, în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în aplicarea legii.

  Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Teleorman este subordonat metodologic Direcției pentru Evidenţa Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, iar funcţional şi financiar Consiliului Judeţean Teleorman. La rândul său, instituţiei îi sunt subordonate metodologic cele 8 servicii publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor, organizate la nivelul judeţului Teleorman, precum şi ofiţerii de stare civilă din cadrul tuturor primăriilor din judeţ.


  ANUNȚURI

  Începând cu data de 01.02.2017, nu se mai percepe taxa extrajudiciară de timbru (5 lei) pentru cererile de eliberare a actelor de identitate și a cererilor de furnizări de date, conform dispoziției art.VI din Legea numărul 1 din 06.01.2017 privind eliminarea unor taxe şi tarife, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative. Deasemenea nu se mai plătește taxa extrajudiciară de timbru în valoare de 15 lei pentru schimbarea numelui pe cale administrativă.


  Conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.41/2016, privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, nu se va mai percepe taxa extrajudiciară de timbru pentru următoarele categorii de activități: Citește mai mult

  - înregistrarea, la cerere în actele de stare civilă a desfacerii căsătoriei;
  - transcrierea, la cerere, în registrele de stare civilă române, a actelor de stare civilă întocmite de autoritățile străine;
  - reconstituirea și întocmirea ulterioară, la cerere, a a actelor de stare civilă;
  - eliberarea altor certificate de stare civilă în locul celor pierdute, sustrase, distruse sau deteriorate.

  Restrânge textul.

  Aducem la cunostinta persoanelor care au un act de identitate expirat si tinerilor care implinesc varsta de 14 ani ca au obligativitatea detinerii unui act de identitate valabil Citește mai mult

  Astfel, cei care se afla in una din cele doua situatii se pot prezenta la sediul serviciilor publice comunitare locale de evidenta a persoanelor de la locul de domiciliu sau resedinta, in vederea solicitarii unui act de identitate valabil.

  Restrânge textul.

  Informare de interes public pentru cetățeni privind obținerea de la autoritățile străine competente a certificatelor de stare civilă și/sau aplicarea pe acestea a apostilei Citește mai mult

  1. Solicitantul se prezintă la Direcția Relații cu Publicul din cadrul Ministerului Afacerilor Externe cu sediul în București, Aleea Alexandru nr.31, pentru depunerea certificatului de stare civilă, în original, și a unei solicitări scrise care să cuprindă și datele exacte de contact ale solicitantului;
  2. Departamentul Consular va transmite documentația primită la misiunea diplomatică sau la oficiul consular competent care va transmite taxele necesare pentru obținerea apostilei sau a supralegalizării de la autoritățile statului emitent;
  3. Solicitantul va fi contactat pentru a achita la casieria Ministerului Afacerilor Externe suma aferentă obținerii serviciului solicitat și va prezenta la Departamentul Consular chitanța doveditoare a plății, urmând ca misiunea diplomatică sau oficiul consular să obțină aplicarea apostilei sau supralegalizării pe certificatul de stare civilă;
  4. Certificatele de stare civilă apostilate/legalizate/supralegalizate vor fi returnate solicitanților fie personal, fie prin servicii de corespondență;
  5. Timpii de răspuns ai autorităților străine competente, conform precizărilor primite de la Departamentul Consular, variază în general de la două la șase luni, la care se adaugă timpii de transmitere, prin curier diplomatic, a certificatului de stare civilă original către și de la misiunea diplomatică sau oficiul consular competent. În astfel de cazuri se recomandă întocmirea, de către persoana interesată, a unei procuri speciale.

  Restrânge textul.Copyright © 2016. All rights reserved.